Words and Notion

Words Whipping up Whimsical Waves of Notion

സ്പന്ദനം

7 Comments

നിദ്രയുടെ വാതായനങ്ങളിലൂടെ ഇമ വെട്ടാതെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ കണ്‍ചിമ്മിക്കൊണ്ടതു നിസ്സംഗമാവുന്നുവോ ?

ആ മിഴികളിന്‍ സ്പന്ദനമന്യ-
മെന്നാകിലുമലയുന്നൊരെന്‍
മനതാരിന്‍ സ്പന്ദനമറിയാതെ
പോകുമോ ശാരികേ നീയും

Advertisements

Author: Akhila

Flying across the space between words and whipping up whimsical waves of notion to discern the quantum code of my soul.

7 thoughts on “സ്പന്ദനം

  1. May I know you the time you wrote this, or the time you got this idea, Like evening, morning night ?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s